2019. december 9.

Kutatóhelyek, kutatócsoportok

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság kutatási tevékenysége az agrárgazdaság teljes vertikumát felöleli: az állattenyésztés, a növénytermesztés, a kertészet, a környezetgazdálkodás, a természetvédelem, a vadgazdálkodás, az élelmiszertudomány, a minőségbiztosítás, a gazdaságtudományok és a természettudományok terén folynak kutatások.

   

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

Az Intézet szervezeti felépítése úgy alakult ki, hogy hatékonyan és rugalmasan alkalmazkodjon a kutatás társadalmi-gazdasági környezetében bekövetkezett változásokhoz.
Az Állattenyésztési Osztály koordinálja a kismacsi Állattenyésztési Telep és a Lovas Tanüzem munkáját. A Növénytermesztési Osztály munkája több helyszínen folyik: Látóképen a Növénytermesztési Tanüzem és Kísérleti Telepen és az Ökofarmon, Kismacson a Vetőmagtermesztési és Nemesítő Telepen. A Növénytermesztési Bemutatókert és a Növényvédelmi Bemutatókert az egyetem területén találhatóak.
A kertészeti kutatásoknak a Pallagi Kertészeti Telep, a Kertészti Bemutatókert és a Botanikus Kert ad otthont.
A DTTI a kutatásokat a tanszékekkel szoros együttműködésben végzi. A hallgatók gyakorlati képzésének alapbázisa, emellett a tantárgyi és a hetesi gyakorlatok helyszíne is.

Nyíregyházi Kutatóintézet

A Nyíregyházi Kutatóintézet összesen 623 ha földterületen és három telephelyen működik: Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagykállóban. Feladata a tájkörzet kedvezőtlen ökológiai adottságai között biztonságosan termeszthető növényfajták nemesítése, termesztéstechnológiájuk kidolgozása, a homoktalajok komplex hasznosításának kutatása.
Kutatás-fejlesztési tevékenységük ellátását hazai és kiterjedt nemzetközi kapcsolataik segítik. A Kutatóintézet tevékenyen részt vállal a termelők továbbképzésében, részt vesz az egyetemi szakemberképzésben.
Jelentős szerepet tölt be a tájkutatás révén a vidékfejlesztés agrárvonatkozásainak igényes megalapozásában és annak a térségi integrációs rendszerbe kapcsolódásában. Egy időben szolgálja a gyakorlati oktatást és a szaktanácsadást is.

Karcagi Kutatóintézet

A Karcagi Kutatóintézet a Karcagi-, a Kisújszállási- és a Kunhegyesi Üzem területén működik. A Talajtermékenységi és Talajvédelmi Osztály, a Növénynemesítési és Fajtafenntartási Osztály, a Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály, a Tájhasznosítási és Vidékfejlesztési Osztály valamint a Központi laboratórium 19 főállású kutatóval dolgozik
A Kutatóintézet tevékenysége az Alföld kedvezőtlen ökológiai adottságú (térben és időben is szélsőséges csapadékviszonyok, fizikai és kémiai hibával terhelt talajok jelentős előfordulása, stb.) termőhelyein folytatott gazdálkodás problémakörére terjed ki. Kutatási területeik magukban foglalják a talajtermékenység- talajvédelem, a talajhasználat-tájhasznosítás, a biológiai alapok fejlesztése és a juhászat gyephasznosításának problémakörét.
A minősített kutatók részt vesznek a karokon folyó oktatásban, valamint a doktori iskolák munkájában.


Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385