18. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum (18. TNF)

2013. október 16-17.

MTA Debreceni Akadémiai Bizottság székháza
Debrecen, Thomas Mann u. 49.

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növényvédelmi Intézete,
  A Növényvédelem Oktatásának Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány,
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete,
valamint a Hallgatók Gulyás Antal Növényvédelmi Köre
szervezésében.


Szervező Bizottság:

Elnök: Dr. Szarukán István Professor emeritus
Titkár: Dr. habil. Kövics György egyetemi docens
Tagok: Bakó Istvánné technikai asszisztens
Dr. habil. Bozsik András egyetemi docens
Dr. Dávid István egyetemi adjunktus, MNMNK HBm-i Ter. Szerv. oktatási bizottság elnöke
Görcsös Gábor PhD hallgató
Dr. Kiss László MNMNK HBm-i Ter. Szerv. elnöke
Dr. Nagy Antal egyetemi tanársegéd
Dr. habil. Radócz László egyetemi docens
Szabóné Asbolt Tünde technikai asszisztens
Dr. Tarcali Gábor tudományos munkatárs, MNMNK elnöke

Konferencia Titkárság:

A Konferenciával kapcsolatos valamennyi kéréssel és a levelezéssel az alábbi címhez szíveskedjen fordulni:

Tiszántúli Növényvédelmi Fórum
Dr. Kövics György
DE AGTC Növényvédelmi Tanszék
4015 Debrecen, Pf. 36.
telefon/üzenetrögzítő/fax: (52) 508-459
mobil: (30) 342-4135
E-mail: ,
Internet: /tanszekek/novenyvedelmi/sajat_oldalak/tnf/index.html


Programfüzet


Jelentkezési lap

útmutató a szerzők számára


Tisztelt Kolléganő/Kolléga!

A Szervezőbizottság nevében örömmel üdvözöljük résztvevőink között Debrecenben a 2013. október 16-17-én megrendezésre kerülő:

18. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum (18. TNF) eseményein!

Rendezvényünk az egész ország növényvédelmi szakembereinek évenkénti konferenciája három évente pedig nemzetközi, melyet a növényvédő szakma folyamatos érdeklődése kísér.
Konferenciánkon növényvédelemmel kapcsolatos szakmai, környezetvédelmi kihívások kerülnek megvitatásra. Rendezvényünk szekcióülései és poszterbemutatója lehetőséget nyújt a hazai elméleti és gyakorlati növényvédelmi kutatások legújabb eredményeinek bemutatására, a megoldásra váró növényegészségügyi problémák feltárására, a gazdálkodók igényeinek, gondjainak felvetésére, arra, hogy rendezvényünk összekötő kapocsként szolgáljon a kutatás és a gyakorlat közeledésének.
Reméljük, hogy az eltelt év kutatási eredményeinek bemutatásával (előadás vagy poszter formájában), illetve a konferencián megszerezhető új információk vonzerejével rendezvényünkön rendszeresen visszatérő résztvevőként üdvözölhetjük!
Az előadásokat lektorált kiadványunkban teljes terjedelemben magyar nyelven (max. 8 oldalas tudományos közlemény), angol nyelvű összefoglalóval jelentetjük meg. (A publikálásra jelentkezők a tartalmi és formai kívánalmakat Internet oldalunkon találják meg.)

Prof. dr. Szarukán István
a Szervező Bizottság elnöke


Általános információk

A konferenciát az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága (DAB) Székházában, Debrecenben rendezzük meg 2013. október 16-17-én (szerda - csütörtök).
Konferenciánk lehetőséget nyújt arra, hogy növényvédelmi szakemberek (növényorvosok), kutatók, oktatók, növényvédő szer gyártó cégképviselők, szakértők bemutassák új kutatási eredményeiket, technológiájukat, továbbá megvitassák azokat az időszerű szakmai kérdéseket, amelyek megválaszolása valamennyiünket foglalkoztat. A délelőtti plenáris ülést követően három szekcióban előadások és poszterek kerülnek bemutatásra. Az eszmecsere és ismerkedés a már megszokott, kellemes hangulatú esti fogadás fehér asztalai mellett is folytatódhat.

A rendezvény másnapján (október 17.) szakmai kirándulást szervezünk. A kirándulás célja: Kassa, Európa kulturális fővárosa


Szálláslehetőség

1. DAB Székház vendégszobái
4032. Debrecen, Thomas Mann u. 49.
Tel.: (52) 508-384
_______________________________________________
Szoba ár/szoba/nap
_______________________________________________
Kétágyas szoba fürdőszobával 1 fő részére 8.000 Ft
Kétágyas szoba fürdőszobával 2 fő részére 12.000 Ft
_______________________________________________
Az árak a reggelit tartalmazzák.
Idegenforgalmi adó: 300 Ft/fő/éj

2. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, "Fényház"
4032. Debrecen, Böszörményi út 138.
tel.: (52) 508-335, fax: 508-361, http://www.szallasinfo.hu/fenyhaz
_______________________________________________
Szoba ár/szoba/nap
_______________________________________________
Egyágyas szoba fürdőszobával 7.080 Ft
Kétágyas szoba fürdőszobával 9.440 Ft
Apartman (2 személy részére) 9.440 Ft
_______________________________________________
Az árak a reggelit tartalmazzák.

3. DE AGTC Veres Péter Kollégium vendégszobái
4032. Debrecen, Böszörményi u. 138.
Tel., fax: (52) 508-425
_______________________________________________
Szoba ár/személy/nap
_______________________________________________
2 ágyas szoba fürdőszobával 5.000 Ft/fő
_______________________________________________
Az ár a reggelit nem tartalmazza.

4. Kincses Vendégház
4026. Debrecen, Pesti u. 26.
Tel.: 06-70-7733970, http://www.kincsesvendeghaz.hu
_______________________________________________
Szoba ár/szoba/nap
_______________________________________________
Egyágyas szoba fürdőszobával 6.500 Ft
Kétágyas szoba fürdőszobával 8.500 Ft
Pótágy 1.500 Ft
Reggeli 1.000 Ft
Idegenforgalmi adó: 300 Ft/fő/éj
_______________________________________________


Jelentkezés, költségtérítés

A jelentkezési lapokat kérjük visszaküldeni szeptember 20-ig. A részvételi díj 15.000 Ft (PhD hallgatóknak 5.000 Ft), ami magában foglalja a frissítőket, kávét, ebédet, a Programfüzet és a Proceedings egy-egy példányát is.
A költségek (részvételi díj, fogadás, szállás díj, kirándulás) befizetésének határideje 2013. szeptember 20. A befizetés módja: átutalás, OTP Bank 11738008-20707352. Számlatulajdonos: A Növényvédelem Oktatásának Fejlesztéséért Közhasznú Alapítványt (NOFKA); címe: 4032. Debrecen, Böszörményi út 138.
(A publikációkat csak a részvételi díj átutalása után tudjuk megjelentetni a kiadványban.)

Általános részvételi díj (az ebéd költségét is magában foglalja):
15.000 Ft/fő (PhD hallgatóknak 5000 Ft/fő)

Díszvacsora, fogadás (október 16.):
A részvétel díja: 5.000 Ft/fő

Kirándulás (október 17.): Kassa, Európa kulturális fővárosa
10.000 Ft/fő

A befizetésekről kérésre technikai számlát állítunk ki, amelyet kérünk jelezni és annak címzését pontosan megadni.


Jelentkezés előadásra és poszterbemutatóra

Minden növényvédelmi jellegű témakörben 10 perc időtartamú előadásokra várunk jelentkezést, melyeket 5 perc megvitatás követ. Dia- és írásvetítő, videoprojektor, laptop biztosított. A poszterek bemutatására 2,1 x 1,2 m (magasság/szélesség) felület áll rendelkezésre. A mellékelt jelentkezési lapon kérjük a publikálás szándékát és a hozzájárulás címét szíveskedjen jelezni. Az előadások anyagát lektorált kiadványunkban teljes terjedelemben magyar nyelven, angol nyelvű összefoglalóval (max. 8 oldal) kiadjuk.
Az előadások/poszterek teljes anyagának megküldési határideje: 2013. szeptember 26. (Word dokumentumként, csatolt file-ként az címre).
A Szerkesztőbizottság a lektori vélemények alapján fenntartja a jogot a technikai jellegű módosításokra, illetve a benyújtott közlemény elfogadására/elutasítására.


Útmutató a szerzők számára

A Növényvédelmi Fórum lektorált kiadványához
(Előadások és poszterek)

Az előadásokat lektorált kiadványunkban teljes terjedelemben, magyar nyelven (max. 6-8 oldalas tudományos közlemény), angol nyelvű összefoglalóval jelentetjük meg. A kiadvány az Acta Agraria Debreceniensis különszámaként jelenik meg, így ennek a formai követelményei követendők. A folyóirat honlapja elérhető: http://www.date.hu/acta-agraria/

  Csak önálló kutatáson alapuló, más közleményben még meg nem jelent, a növényvédelem (növénykórtan, növényvédelmi állattan, gyombiológia, integrált növényvédelem, biológiai növényvédelem, élettan, genetika, nemesítés, molekuláris biológia stb.) területeiről szántóföldi, kertészeti, erdészeti vonatkozású tanulmányt közölhetünk.
   
A kézirat táblázatokkal és ábrákkal együtt max. 8 gépelt oldal lehet, melyet CD-n, vagy csatolt file-ként az címre kérünk megküldeni Word dokumentumként, mely megérkezéséről visszajelzést adunk.
 
Oldalbeállítás: A4 méret - magasság: 29,7 cm, szélesség 21 cm, álló, margók (bal, jobb, alsó, felső) 2,5 cm, élőfej, élőláb 1,25 cm. Betűtípus: Times New Roman (CE), a szöveg sorkizárással, sorvégi elválasztás nélkül, pontosan sortávolságra 11-es értékkel legyen elkészítve 10-es betűnagysággal. Oldalszámozás nem szükséges.

Főcím: 12-es betűnagysággal, félkövér, középre zárt.
   
Szerző(k) neve: sorkihagyással a cím alá, vezetéknév és keresztnév (vessző nélkül), félkövér 10-es betű, középre zárt, több szerző neve között hosszú kötőjellel (Ctrl és szürke -), előtte és utána egy-egy betűhely kihagyással (space), címek (pl. dr.) nélkül.
   
Munkahely(ek): a szerző(k) neve alá sorkihagyás nélkül, a beazonosításhoz szükséges módon, (megnevezése, székhelye), de nem a postai elérhetőség részletességével (utca, házszám nem szükséges), normál 8-as betű, középre zárt. Különböző munkahely(ek) esetén a szerző(k) neve mellé felső index-ként arab számot használjunk, amelyet a munkahely megnevezése előtt is tüntessünk fel. A levelező szerző email címének feltüntetésével.
   
Összefoglalás: 8-as betűméret, félkövér dőlt, nagybetű, középre helyezve. egy sor kihagyása után az összefoglalás szövege magyarul: 8-as betűméret, dőlt, sorkizárással, bekezdésenként 0,5 cm-es első sor behúzásával.

Summary: 8-as betűméret, félkövér dőlt, nagybetű, középre helyezve. egy sor kihagyása után az összefoglalás szövege angolul: 8-as betűméret, dőlt, sorkizárással, bekezdésenként 0,5 cm-es első sor behúzásával.

Kulcsszavak/Keywords: egy sor kihagyása után, 8-as betűméret.

Fejezet címek: 10-es betűméret, félkövér dőlt, nagybetű, sorkizárással.

Táblázatok:
Mindent, ami a táblázatra vonatkozik (táblázat száma, címe, táblázatban lévő címszavak, adatok, forrás,megjegyzés, angol fordítás stb.) 8-as betűmérettel kérjük elkészíteni.
A táblázat vonalvastagsága 0,5 pt legyen.
A táblázat száma a táblázat címe fölé, dőlt betűvel, jobbra igazítva.
A táblázat címe a táblázat fölé, félkövér betűvel, középre igazítva.
A táblázat forrását, megjegyzését a táblázat alá, normál betűvel, balra igazítva.
Mindent, ami a táblázatra vonatkozik, le kell fordítani angolra. Közvetlenül a lefordítandó szöveg mellé (szóköz kihagyásával) zárójelben kérjük beszámozni a címszavakat. A címet és a táblázat számát nem kell beszámozni!
Az angolra fordított táblázat számát, címét kettősponttal elválasztva (dőlt betűvel), valamint a fordításokat vesszővel elválasztva (normál betűvel) – a fent leírtaknak megfelelő számozásokkal együtt – a táblázat alatt kérjük feltüntetni.

Ábrák:
Mindent, ami az ábrára vonatkozik (ábra száma, címe, ábrában lévő címszavak, adatok, forrás, megjegyzés, angol fordítás stb.) 8-as betűmérettel kérjük elkészíteni.
Az ábra száma dőlt betűvel, az ábra címe félkövér betűvel (egymástól kettősponttal elválasztva) az ábra fölé kerüljön, középre igazítva.
Az ábra forrását, megjegyzését az ábra alá, normál betűvel, balra igazítva.
Mindent, ami az ábrára vonatkozik, le kell fordítani angolra. Közvetlenül a lefordítandó szöveg mellé (szóköz kihagyásával) zárójelben kérjük beszámozni a címszavakat. A címet és az ábra számát nem kell beszámozni!
Az angolra fordított ábra számát, címét kettősponttal elválasztva (dőlt betűvel), valamint a fordításokat vesszővel elválasztva (normál betűvel) – a fent leírtaknak megfelelő számozásokkal együtt – az ábra alatt kérjük feltüntetni.

Irodalom: 8-as betűméret, félkövér dőlt, nagybetű, középre helyezve.
Egy sor kihagyása után az irodalom szövege: 8-as betűméret, normál, sorkizárással, 0,5 cm-es függő behúzással.


A kézirat szerkesztésében kövessük az alábbi mintát:

Bevezetés (Irodalmi áttekintéssel)
   
Anyag és módszer
    
Eredmények
   
Következtetések  
   
Irodalom


Az "Irodalmi áttekintés" és az "Irodalom" formai kívánalmait a "Növényvédelem" c. folyóiratban megszokott módon alkalmazzuk.


Minta a szerzők számára
 
Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2014. április»
HKSzeCsPSzoV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ¤ Növényvédelmi Intézet
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ 4015 Debrecen, Pf. 10. ¤ Telefon: (+36 52)-508-378 ¤ Fax: (+36 52) / 508-378
Email: