2019. június 19.

Szakmai szolgáltató


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2019.01.04.
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet 
Biotechnológiai és Növénynemesítési Osztály

szakmai szolgáltató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Westsik V. utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Biotechnológiai és Növénynemesítési Osztályban folyó kutatásokhoz kapcsolódó labormunka elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, vegyész laboráns végzettség vagy azzal egyenértékű végzettség,
• Microsoft Office irodai csomag felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• vegyésztechnikusi végzettség

Elvárt kompetenciák:

• Képes legyen feladatát önállóan elvégezni,
• problémamegoldó képesség,
• csapatmunkában való részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz
• végzettséget,szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik V. utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/20364/2018. , valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Debreceni Egyetem honlapja - 2018. december 4.
• Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2018. december 4.
• AKIT honlapja - 2018. december 4.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385