2019. június 19.

Tudományos munkatárs


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2018.12.02.
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet 

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Westsik V. út 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Talajbiológiai és Talajhasznosítási Osztályon folyó kutatási feladatok ellátása, önálló kutatás végzése, adott témákkal kapcsolatos szántóföldi és tenyészedényes kísérletek tervezése és végrehajtása, kutatási feladattal összefüggésben TDK, diplomamunka témavezetése, hazai és nemzetközi publikációs tevékenység, aktív pályázási tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Egyetem, környezetgazdálkodási agrármérnöki egyetemi diploma (MSc),
• doktori fokozat
• angol nyelvű államilag elismert középfokú, komplex nyelvvizsga
• 5 éves kutatási gyakorlat
• publikációs tevékenység

Elvárt kompetenciák:

• megbízhatóság, pontosság, jó kommunikációs készség,
• önálló valamint csoportos kutatómunkára való alkalmasság,
• a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatai
• egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke
• külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/18795/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Debreceni Egyetem honlapja - 2018. november 17.
• Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2018. november 17.
• AKIT honlapja - 2018. november 17.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385