2019. június 19.

Ügyvivő−szakértő


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2019.01.02.
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet 

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.01.14.-2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Kisújszállás út 166.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A DE AKIT Karcagi Kutatóintézetben 2019. évi talajhasznosítási kísérleti beállítása, az agrotechnológiai folyamatok irányítása, ellenőrzése, a kézi és gépi munkák megszervezése, talajfizikai mérések végzése, adatok feldolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Egyetem, agrár területen szerzett BSc vagy MSc diploma,
• Microsoft Office irodai csomag felhasználói szintű ismerete
• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

• képes legyen feladatát önállóan elvégezni,
• problémamegoldó képesség,
• csapatmunkában való részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz
• a végzettséget, tudományos fokozatot és idegen nyelvtudást tanúsító oklevelek másolata,
• külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 2.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállás út 166.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/18481/2018., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Debreceni Egyetem honlapja - 2018. november 13.
• Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2018. november 13.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385