2019. június 20.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2018.08.31.
Debreceni Egyetem 
Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet 
állást hirdet műszaki szolgáltató munkakör betöltésére

1. A munkáltató megnevezése: 
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
  
2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: 
Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. szeptember 10.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye: Debrecen- Látókép

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Kis és közepes parcellás kísérletek műszaki feladatainak ellátása.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 
• középfokú végzettség

12. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa: B kategória

13. Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez: büntetlen előélet, magyar állampolgárság

14. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: Képes legyen feladatát önállóan elvégezni, Problémamegoldó képesség, Csapatmunkában való részvétel.

15. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

16. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 
• részletes szakmai önéletrajz, 
• végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
• külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

17. Megjelenésének dátuma: 2018.08.17.

18. Benyújtásának határideje: 2018.08.31.

19.  Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.:400.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12859/2018., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

20. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Dr. Vad Attila intézetigazgató, 06-52/508-444/88401

21. Elbírálásának határideje: 2018.09.04.

22. A közzététel helye, ideje: 
Debreceni Egyetem honlapja: 2018.08.17.
Debreceni Egyetem hirdetőtáblája: 2018.08.17.
DE AKIT honlapja: 2018.08.17.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385