2019. június 19.

Szakmai szolgáltató


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2018.08.21.
Debreceni Egyetem 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet 

állást hirdet szakmai szolgáltató munkakör betöltésére


1. A munkáltató megnevezése: 
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 
 
2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: 
Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

4. A munkakör megnevezése: szakmai szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Nyíregyházi Kutatóintézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. szeptember 01.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Teichmann Telep

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Kalászos és évelő pillangós növények növénynemesítési technikusi feladatok ellátása, szántföldi kísérletek kivitelezése (beállítás, fenntartás, adatgyűjtés). Kísérleti adatok számítógépes rögzítése.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 
• érettségi bizonyítvány,
• minimum 2 hónap szakmai gyakorlati tapasztalat kalászos, vagy évelő pillangós növények növénynemesítési technológiai feladatok megvalósításában.

12. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: 
• büntetlen előélet, magyar állampolgárság

13. A munkakör betöltőjével elvárt kompetenciák: Képes legyen feladatát önállóan elvégezni. Problémamegoldó képesség, csapatmunkában való részvétel.
 
14. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó 
egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: 
Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 
• fényképes szakmai önéletrajz, 
• végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
• külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

18. Megjelenésének dátuma: 2018.08.06.

19. Benyújtásának határideje: 2018.08.21.

20. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12464/2018., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató.

21. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Dr. Zsombik László igazgató, +36/42-594-300

22. Elbírálásának határideje: 2018.08.24.

23. A közzététel helye, ideje: 
Debreceni Egyetem honlapja: 2018.08.06.
Debreceni Egyetem hirdetőtáblája: 2018.08.06.
DE AKIT honlapja: 2018.08.06.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385