2019. június 18.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2018.07.07.
Debreceni Egyetem 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet 

állást hirdet műszaki szolgáltató munkakör betöltésére


1. A munkáltató megnevezése: 
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 
 
2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: 
Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató 

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Karcagi Kutatóintézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 16.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye: 
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 
Karcagi Kutatóintézet 
                            I. számú üzeme (vetőmag üzem)

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Tárolási, tisztítási, csomagolási, árukiadási feladatokban történő részvétel. Vetőmagüzemi gépek kezelése, karbantartása.

11. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

12. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 
• Középfokú végzettség,
• Targoncavezetői vagy rakodógép-kezelői engedély

13.A munkakörhöz előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: 
 „B” kategóriás jogosítvány

14. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: 
• Képes legyen feladatát önállóan elvégezni.

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 
• fényképes szakmai önéletrajz, 
• végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
• külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt ( nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

16. Megjelenésének dátuma: 2018. 06. 22.

17. Benyújtásának határideje: 2018. 07.07.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállási út 166.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10072/2018., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Dr. Zsembeli József intézetigazgató, 06-59/500-361

20. Elbírálásának határideje: 2018. 07.10.

21. A közzététel helye, ideje: 
Debreceni Egyetem honlapja: 2018. 06. 22.
Debreceni Egyetem hirdetőtáblája: 2018. 06. 22.
DE AKIT honlapja: 2018. 06. 22.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385