2019. június 18.

Szakmai szolgáltató


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2018.06.13.

Debreceni Egyetem 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet 

állást hirdet szakmai szolgáltató munkakör betöltésére

1. A munkáltató megnevezése:
 
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság  

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:
 
Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

4. A munkakör megnevezése: szakmai szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Nyíregyházi Kutatóintézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 01.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Westsik Telep

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Talajbiológiai és Talajhasznosítási Osztály szántóföldi és tenyészedényes kísérleteinek kivitelezése (beállítás, fenntartás, adatgyűjtés). Kísérleti adatok számítógépes rögzítése, statisztikai értékeléshez történő előkészítése.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 

• érettségi bizonyítvány,
• mezőgazdasági technikus szakképzés,
• minimum 2 hónap szakmai gyakorlati tapasztalat tenyészedényes kísérletek kivitelezésében

12. A munkakör betöltéséhez előnyt jelentő képzettség, végzettség tapasztalat: 

• szakirányú BSc végzettség

13. A munkakör betöltéséhez előnyt jelentő informatikai rendszerismeret:

• számítógépes felhasználói bizonyítvány

14. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: 

• büntetlen előélet, magyar állampolgárság

15. A munkakör betöltőjével elvárt kompetenciák: 

Képes legyen feladatát önállóan elvégezni. Problémamegoldó képesség, csapatmunkában való részvétel.  

16. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: 

Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

17. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 

• fényképes szakmai önéletrajz, 
• végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
• külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

18. Megjelenésének dátuma: 2018.05.29.

19. Benyújtásának határideje: 2018.06.13.

20. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8452/2018., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató.

21. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Dr. Zsombik László igazgató, +36/42-594-300

22. Elbírálásának határideje: 2018.06.20.

23. A közzététel helye, ideje: 

Debreceni Egyetem honlapja: 2018.05.29.

Debreceni Egyetem hirdetőtáblája: 2018.05.29.

DE AKIT honlapja: 2018.05.29.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385