2019. június 18.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2018.06.13.

Debreceni Egyetem 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet 

állást hirdet műszaki szolgáltató munkakör betöltésére


1. A munkáltató megnevezése: 

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság  

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: 

Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató
 
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Karcagi Kutatóintézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 01.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye: 

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 
Karcagi Kutatóintézet 
                            I. számú üzeme (vetőmag üzem)

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Tárolási, tisztítási, csomagolási, árukiadási feladatokban történő részvétel. Vetőmagüzemi gépek kezelése, karbantartása.

11. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

12. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 

• Középfokú végzettség,
• Targoncavezetői vagy rakodógép-kezelői engedély

13.A munkakörhöz előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: 

• „B” kategóriás jogosítvány

14. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: 

• Képes legyen feladatát önállóan elvégezni.

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 

• fényképes szakmai önéletrajz, 
• végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
• külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt ( nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

16. Megjelenésének dátuma: 2018. 05. 29.

17. Benyújtásának határideje: 2018. 06.13.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállási út 166.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8451/2018., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Dr. Zsembeli József intézetigazgató, 06-59/500-361

20. Elbírálásának határideje: 2018. 06.20.

21. A közzététel helye, ideje: 

Debreceni Egyetem honlapja: 2018. 05. 29.

Debreceni Egyetem hirdetőtáblája: 2018. 05. 29.

DE AKIT honlapja: 2018. 05. 29.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385