2019. június 18.

Szakmai szolgáltató


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. 05. 17.
Debreceni Egyetem 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet 

állást hirdet szakmai szolgáltató munkakör betöltésére 

1. A munkáltató megnevezése: 
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: 
Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 
Nyíregyházi Kutatóintézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. június 01.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye: 
Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Westsik Telep

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Kalászos növények, bükköny félék, zöldborsó, alternatív növények kutatásával kapcsolatos szántóföldi növénytermesztési előkészítési, kivitelezési és adat felvételezési feladatok ellátása.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 
érettségi bizonyítvány,
minimum 3 hónap szakmai gyakorlati tapasztalat szántóföldi növények  növénytermesztési technológiai  feladatok előkészítési és kivitelezési munkáiban

12. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: büntetlen előélet, magyar állampolgárság

13. A munkakör betöltőjével elvárt kompetenciák: Képes legyen feladatát önállóan elvégezni. Problémamegoldó képesség, csapatmunkában való részvétel.  

14. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 
fényképes szakmai önéletrajz, 
végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel  korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a  vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

16. Megjelenésének dátuma: 2018.05.02.

17. Benyújtásának határideje: 2018.05.17.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6701/2018., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató.

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Dr. Zsombik László igazgató, +36/42-594-300

20. Elbírálásának határideje: 2018.05.22.

21. A közzététel helye, ideje: 
Debreceni Egyetem honlapja: 2018.05.02.
Debreceni Egyetem hirdetőtáblája: 2018.05.02.
DE AKIT honlapja: 2018.05.02.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385