2019. június 18.

Ügyvivő−szakértő


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. 04. 07.
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 
Karcagi Kutatóintézet

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.04.20.-2019.04.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Új angolperje, fénymag és mohar vonalak tesztelése és előkészítése a 2018. évi fajtabejelentéshez az „Alternatív növények nemesítése és hasznosítási lehetőségeik szélesítése” című kutatási projekthez kapcsolódóan.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Egyetem, agrár területen szerzett mester diploma,
 • középfokú, államilag elismert nyelvvizsga
 • Microsoft Office irodai csomag felhasználói szintű ismerete
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
 • képes legyen feladatát önállóan elvégezni,
 • problémamegoldó képesség,
 • csapatmunkában való részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. április 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 7.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállás út 166. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4369/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Debreceni Egyetem honlapja - 2018. március 23.
 • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2018. március 23.
 • AKIT honlapja - 2018. március 23.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385