2019. június 17.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Kisvárda Teichmann Telep
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. 02. 21.
Debreceni Egyetem 
Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet 

állást hirdet 

műszaki szolgáltató 

munkakör betöltésére

1. A munkáltató megnevezése: 
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság  

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: 
Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Nyíregyházi Kutatóintézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. március 01.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye: 
Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Kisvárda Teichmann Telep

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Mezőgazdasági munkagépek javítása, karbantartása, üzemeltetése, közreműködés vetőmagtisztító gépsor üzemeltetésében, növénytermesztési és parkgondozási feladatok ellátása.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 

  • szakmunkás bizonyítvány,
  • hegesztő képesítés,
  • minimum 5 éves gyakorlati tapasztalat mezőgazdasági gépek javításában és vetőmagtisztító gépsor üzemeltetésében.

12. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa: C kategória

13. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése


14. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 
  • részletes szakmai önéletrajz, 
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
  • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.
15. Megjelenésének dátuma: 2018.02.06.

16. Benyújtásának határideje: 2018.02.21.

17. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi kutatóintézet címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/1642/2018., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

18. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Dr. Zsombik László igazgató, +36/30-525-35-85

19. Elbírálásának határideje: 2018.02.23.

20. A közzététel helye, ideje: 
Debreceni Egyetem honlapja: 2018.02.06.
Debreceni Egyetem hirdetőtáblája: 2018.02.06.
DE AKIT honlapja: 2018.02.06.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385