2019. június 17.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: Debrecen - Látókép
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. 02. 07.
Debreceni Egyetem 
Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet 

állást hirdet

műszaki szolgáltató 

munkakör betöltésére

1. A munkáltató megnevezése: 
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság  

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: 
Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. március 01.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye: Debrecen- Látókép

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Kis és közepes parcellás kísérletek beállítása, kivitelezése, minták vétele, bemérése.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 
érettségi

12. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa: B kategória

13. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

14. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 
részletes szakmai önéletrajz, 
végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt ( nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

15. Megjelenésének dátuma: 2018.01.24.

16. Benyújtásának határideje: 2018.02.07.

17. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.:400.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/1245/2018., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

18. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Dr. Vad Attila intézetigazgató, 06-52/508-401

19. Elbírálásának határideje: 2018.02.12.

20. A közzététel helye, ideje: 
Debreceni Egyetem honlapja: 2018.01.24.
Debreceni Egyetem hirdetőtáblája: 2018.01.24.
DE AKIT honlapja: 2018.01.24.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385