2019. június 17.

Ügyvivő−szakértő


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Főigazgatói Titkárság
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. 12. 15.
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Főigazgatói Titkárság

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) szaktanácsadásával kapcsolatos feladatok koordinálása, az AKIT honlap aktualizálása, szerkesztői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Debreceni Egyetem Kollektív szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, (agrártudományok területén) 

Elvárt kompetenciák:

 • Elkezdett PhD tanulmányok,
 • Angol és német nyelvvizsga,
 • Képes legyen feladatát önállóan elvégezni.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató nyújt, az 52/508-444-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. C. ép. II.em./204.a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/15105/2017., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DE AKIT honlapja - 2017. november 30.
 • Debreceni Egyetem honlapja - 2017. november 30.
 • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. november 30.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385