2019. június 17.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 17.

Debreceni Egyetem

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet 

állást hirdet műszaki szolgáltató munkakör betöltésére

 

1. A munkáltató megnevezése: Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság  

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 4002 Debrecen, Kismacs tanya 4.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
 

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. október 20.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye:

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
4002 Debrecen, Kismacs tanya 4.
 

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Állatgondozói, juh elletési és fejési feladatok ellátása.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:

  • középfokú képesítés
  • állatgondozói tapasztalat

14. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék. 

16. Megjelenésének dátuma: 2017. 10. 02.

17. Benyújtásának határideje: 2017. 10. 17.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.:400.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/12270/2017., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Dr. Vad Attila intézetigazgató, 06-52/508-401

20. Elbírálásának határideje: 2017. 10. 19.

21. A közzététel helye, ideje:

  • Debreceni Egyetem honlapja: 2017. 10. 02.
  • DE AKIT honlapja: 2017. 10. 02.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385