2019. június 17.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

Nyíregyházi Kutatóintézet 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet 

műszaki szolgáltató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Westsik V. utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mezőgazdasági erő- és munkagépek üzemeltetése. Szántóföldi és kertészeti növényvédelmi gépek üzemeltetése. Erő- és munkagépek javítása, karbantartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés
 • mezőgazdasági gépüzemeltető/ gépésztechnikus/ növényvédelmi technikus
 • "B" és "T" kategóriás jogosítvány
 • zöld könyv
 • 5 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • targoncakezelői végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Képes legyen feladatát önállóan elvégezni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsombik László igazgató nyújt, a 42/594-300-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik V. utca 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/11928/2017., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DE AKIT honlapja - 2017. szeptember 25.
 • Debreceni Egyetem honlapja - 2017. szeptember 25.
 • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. szeptember 25.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385