2019. március 20.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Karcagi Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet 
műszaki szolgáltató


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Intézet területén takarítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Takarítói és/vagy konyhai kisegítői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

  • Képes legyen feladatát önállóan elvégezni,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
  • külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, valamint hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsembeli József igazgató nyújt, a 59/500-361-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállási út 166.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/11927/2017. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DE AKIT honlapja - 2017. szeptember 25.
  • Debreceni Egyetem honlapja - 2017. szeptember 25.
  • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. szeptember 25.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385