2019. március 20.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Nyíregyházi Kutatóintézet


műszaki szolgáltató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet laboratóriumi munkaterületén található helyiségek takarítói feladatainak ellátása, a laboratóriumi helyiségek higiéniájának és steril munkafeltételek biztosítása, eszközök, anyagok előkészítése steril munkához.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) DE Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Takarítói tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Képes legyen feladatát önállóan elvégezni

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsombik László igazgató nyújt, a 06-42/594-300-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10164/2017., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DE AKIT honlapja - 2017. augusztus 14.
 • Debreceni Egyetem honlapja - 2017. augusztus 14.
 • Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. augusztus 14.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385