2019. március 20.

Tudományos munkatárs


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Karcagi Kutatóintézet


tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A DE AKIT Karcagi Kutatóintézetében folyó növénynemesítési kutatási és fajtafenntartási feladatok koordinálása, különös tekintettel az őszi kalászosok nemesítésére és felhasználására az egészséges táplálkozást célzó minőségi és funkcionális élelmiszerek előállításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, agrármérnöki oklevél,
 • növénygenetikus szakmérnöki végzettség
 • doktori fokozat
 • legalább középszintű angol nyelvismert
 • számítógépes ismeretek (Word, Excel, Power Point)
 • mezőgazdasági területen szerzett kutatói gyakorlat
 • publikációs tevékenység
 • felsőfokú „C” típusú szerb nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • növénynemesítési területen szerzett kutatói gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, pontosság, jó kommunikációs készség,
 • önálló valamint csoportos kutatómunkára való alkalmasság,
 • a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • diploma, doktori végzettség és nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke
 • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. C ép. II/204.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6435/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DE AKIT honlapja - 2017. június 1.
 • Debreceni Egyetem honlapja - 2017. június 1.
 • DE hirdetőtáblája - 2017. június 1.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385