2018. december 11.

Műszaki szolgáltató 3.


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

Debreceni Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Nyíregyházi Kutatóintézet

műszaki szolgáltató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Westsik V. utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Szántóföldi erő- és munkagépek üzemeltetése, karbantartása
 • Erő- és munkagépek javítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • mezőgazdasági gépszerelő/gépésztechnikus
 • 5 év szakmai tapasztalat
 • „B” és „T” kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • targoncakezelői képzettség
 • lakatos és esztergályos munkákban való jártasság

Elvárt kompetenciák:

 • képes legyen feladatát önállóan elvégezni,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsombik László, igazgató nyújt, a 42/594-300-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 4-.6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/5572-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DE AKIT honlapja – 2017. május 1.
 • Debreceni Egyetem honlapja – 2017. május 1.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385