2019. március 20.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 27.

Debreceni Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Nyíregyházi Kutatóintézet

műszaki szolgáltató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Westsik V utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet laboratóriumi munkaterületén található helyiségek takarítói feladatainak ellátása, a laboratóriumi helyiségek higiéniájának és steril munkafeltételeknek biztosítása, eszközök, anyagok előkészítése steril munkához.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • általános iskolai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • takarítói tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

  • képes legyen feladatát önállóan elvégezni,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
  • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. május 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsombik László, igazgató nyújt, a 42/594-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 4-.6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/5038/2017 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DE AKIT honlapja – 2017. április 12.
  • Debreceni Egyetem honlapja – 2017. április 12. 
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385