2018. július 17.

Ügyvivő−szakértő


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. 03. 30.

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4002 Debrecen-Látókép, Péterfia dűlő 0319/3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Növénytermesztési kis és közepes parcellás kísérletek beállítási, felvételezési, betakarítási és értékelési feladatinak szervezése, felügyelete. Üzemi termelési feladatok koordinálása. Gyakorlatra érkező egyetemi hallgatók gyakorlati képzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, okleveles agrármérnöki egyetemi végzettség,
 • vezetői tapasztalat
 • Microsoft Office felhasználói szintű ismerete
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/2865/2017, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DE AKIT honlapja - 2017. március 4.
 • Debreceni Egyetem honlapja - 2017. március 4.
 • DE hirdetőtáblája - 2017. március 4.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385