2018. július 17.

Tudományos segédmunkatárs 1.


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. 02. 06.

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Karcagi Kutatóintézet


tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. március 1-től 2018. február 28–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Növénynemesítési és fajtafenntartási kutatói munka végzése (fehérjenövények).

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi (MSc) végzettség,
 • megkezdett PhD tanulmányok
 • középfokú államilag elismert nyelvvizsga
 • Microsoft Office irodai csomag felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Növénytermesztésben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • képes legyen feladatát önállóan elvégezni,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt ( nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsembeli József igazgató nyújt, a 06-59/500-361-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

    Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. "C" épület II/204 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/14220/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DE AKIT honlapja - 2017. január 16.
 • Debreceni Egyetem honlapja - 2017. január 16.
 • DE hirdetőtáblája - 2017. január 16.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385