2018. július 17.

Tudományos segédmunkatárs


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. 12. 31.

Debreceni Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Nyíregyházi Kutatóintézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Westsik V utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Molekuláris genetikai és növényi in vitro szaporítási kutatásokban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi (MSc) végzettség,
 • megkezdett PhD tanulmányok
 • középfokú államilag elismert nyelvvizsga
 • Microsoft Office irodai csomag felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Külföldi kutatóintézetekben szerzett szakmai tapasztalat.
 • Bioinformatikai és next generation sequencing ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

 • képes legyen feladatát önállóan elvégezni,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. január 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsombik László, igazgató nyújt, a 42/594-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi utca 138. C II.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/14162/2016, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

DE AKIT honlapja - 2016. december 16.

Debreceni Egyetem honlapja - 2016. december 16.

DE hirdetőtáblája - 2016. december 16.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385