2018. július 17.

Műszaki szolgáltató


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. 12. 17.

Debreceni Egyetem

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

állást hirdet műszaki szolgáltató  munkakör betöltésére

 

1. A munkáltató megnevezése:

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság  

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:

                  Dr. Dobránszki Judit tudományos főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók:

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

                         Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. december 22.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozott idejű, 2017.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye:

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet Látókép

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Mezőgazdasági erő és betakarító gépek kezelése és karbantartása, kis és közepes parcellás kísérletek műszaki feladatainak ellátása.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:

  • mezőgazdasági gépszerelő végzettség és gépkezelői gyakorlat

12. Egyéb előnyök:

13. Elvárt kompetenciák:

14. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: 

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

16. Megjelenésének dátuma: 2016. 12. 02.

17. Benyújtásának határideje: 2016. 12. 17.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/13637/2016., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

20. Elbírálásának határideje: 2016. 12. 20.

21. A közzététel helye, ideje:

Debreceni Egyetem honlapja: 2016. 12. 02.

 DE AKIT honlapja: 2016. 12. 02.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385