2018. július 17.

Műszaki szolgáltató (takarító)


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. 09. 24.

Debreceni Egyetem

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

Karcagi Kutatóintézet

állást hirdet műszaki szolgáltató (takarító) munkakör betöltésére

 

1. A munkáltató megnevezése:

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:

Dr. Dobránszki Judit mb. főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók:

5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató (takarító)

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 1.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozott idejű 2017.01.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye:

Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Intézet területén takarítói feladatok ellátása

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:

  • általános iskolai végzettség

12. Egyéb előnyök:

  • takarítói és/vagy varrónői és/vagy konyhai kisegítői tapasztalat
  • karcagi lakóhely

13. Elvárt kompetenciák: 

14. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése:  Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

16. Megjelenésének dátuma: 2016. 09. 09.

17. Benyújtásának határideje: 2016. 09. 24.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállási út 166.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/9794/2016., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató (takarító)

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Dr. Zsembeli József igazgató, 06-59/500-361

20. Elbírálásának határideje: 2016. 09. 27.

21. A közzététel helye, ideje:

Debreceni Egyetem honlapja: 2016. 09. 09.

 DE AKIT honlapja: 2016. 09. 09.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385