2018. július 17.

Szakmai szolgáltató


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Nyíregyházi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. 09. 19.
Debreceni Egyetem
Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Nyíregyházi Kutatóintézet
állást hirdet szakmai szolgáltató  munkakör betöltésére
 
1. A munkáltató megnevezése:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
  
 
2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:
                  Dr. Dobránszki Judit mb. főigazgató
 
3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók:
4401 Nyíregyháza Pf.12.

4. A munkakör megnevezése: szakmai szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet
 
6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 1.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet (Nyíregyháza, Westsik V. u. 4-6.)

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szántóföldi kísérletek kivitelezésében, adat felvételezési munkáiban való részvétel. Termelési és kísérleti munkához szükséges in vitro kultúrák indítása, kísérletek pontos, szakszerű beállítása, megfigyelése, adat felvételezés.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:
  • mezőgazdasági technikusi végzettség
  • Szántóföldi növénytermesztésben és biotechnológiai laboratóriumban szerzett együttesen minimum 3 hónap időtartamú szakmai gyakorlat vagy munkatapasztalat.
  • B kategóriás jogosítvány
 
12. Egyéb előnyök: Felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Általános irodai programok (MS Office) ismerete.

13. Elvárt kompetenciák:
                     Önállóság, felelősség, megbízhatóság, módszeres munkavégzés.

14. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése:  Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése
 
15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.
 
16. Megjelenésének dátuma: 2016. 09. 01.

17. Benyújtásának határideje: 2016. 09. 19.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Pf. 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/9352/2016., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

20. Elbírálásának határideje: 2016. 09. 21.

21. A közzététel helye, ideje:
Debreceni Egyetem honlapja: 2016. 09. 01.

 DE AKIT honlapja: 2016. 09. 01.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385