2018. július 17.

Szakmai szolgáltató


Munkavégzés helye: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. 09. 12.

 

Debreceni Egyetem
Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Karcagi Kutatóintézet
állást hirdet szakmai szolgáltató  munkakör betöltésére
 
1. A munkáltató megnevezése:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság  

2. A
munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:
                  Dr. Dobránszki Judit mb. főigazgató

3. A
munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók:
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

4. A
munkakör megnevezése: szakmai szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet
 
6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. szeptember 26.

7. A
jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A
munkavégzés helye:
 
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet
 
10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézetben folyó növénynemesítési kutatásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok elvégzése.

11. A
munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:
  • érettségi bizonyítvány
  • karcagi lakóhely
  • felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office)
12. Egyéb előnyök: technikus szakképesítés
 
13. Elvárt kompetenciák: Képes legyen feladatát önállóan elvégezni
 
14. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése:  Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése
 
15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt ( nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta  és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.
 
16. Megjelenésének dátuma: 2016. 08. 29.

17. Benyújtásának határideje: 2016. 09. 12.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállási út 166.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/9064/2016., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Dr. Zsembeli József igazgató, 06-59/500-361
 
20. Elbírálásának határideje: 2016. 09. 14.

21. A közzététel helye, ideje:
Debreceni Egyetem honlapja: 2016. 08. 29.
 DE AKIT honlapja: 2016. 08. 29.

 

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385