2018. július 17.

Szakmai szolgáltató


Munkavégzés helye: DE Agrártudományi Központ, Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. 06. 06.

 

Debreceni Egyetem

Agrártudományi Központ

Karcagi Kutatóintézet

állást hirdet szakmai szolgáltató  munkakör betöltésére

 

1. A munkáltató megnevezése:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:

                  Prof. Dr. Komlósi István főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók:

5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

4. A munkakör megnevezése: szakmai szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. június 16.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézetben folyó növénynemesítési kutatásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok elvégzése.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:

 • érettségi bizonyítvány (mezőgazdasági szakirányú)
 • karcagi lakóhely
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office)

12. Egyéb előnyök:

 • mezőgazdasági szakirányú technikusi végzettség
 • mezőgazdasági gépkezelői illetve növényvédő szakképesítés

13. Elvárt kompetenciák:

 • Képes legyen feladatát önállóan elvégezni

14. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése:  Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

16. Megjelenésének dátuma: 2016. 05. 23.

17. Benyújtásának határideje: 2016. 06. 06.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem ATK Karcagi Kutatóintézet címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállási út 166.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/4854/2016., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Dr. Zsembeli József igazgató, 06-59/500-361

20. Elbírálásának határideje: 2016. 06. 08.

21. A közzététel helye, ideje:

 • Debreceni Egyetem honlapja: 2016. 05. 23.
 •  DE ATK honlapja: 2016. 05. 23.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385