2018. július 17.

Tudományos munkatárs


Munkavégzés helye: DE Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. 04. 20.

 

Debreceni Egyetem

Agrártudományi Központ

Karcagi Kutatóintézet

állást hirdet tudományos munkatárs  munkakör betöltésére

 

1. A munkáltató megnevezése:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:

                  Prof. Dr. Komlósi István főigazgató

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók:

5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

4. A munkakör megnevezése: tudományos munkatárs

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. szeptember 1.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet

5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Debreceni Egyetem ATK Karcagi Kutatóintézetében folyó vidékfejlesztési kutatási feladatok koordinálása.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:

 • felsőfokú agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrármérnöki végzettség,
 • doktori fokozat,
 • legalább középfokú, C típusú angol nyelvvizsga,
 • számítógépes ismeretek (Word, Excel, Power Point),
 • mezőgazdasági területen szerzett kutatói gyakorlat,
 • publikációs tevékenység.

12. Egyéb előnyök:

 • vidékfejlesztési területen szerzett kutatói gyakorlat

13. Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • pontosság,
 • jó kommunikációs készség,
 • önálló kutatómunkára, valamint a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására való képesség.

14. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése:  Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • diploma, doktori végzettség és nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
 • egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

16. Megjelenésének dátuma: 2016. 04. 04.

17. Benyújtásának határideje: 2016. 04. 20.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Főigazgatói Hivatal címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/3347/2016., valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs

19. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

20. Elbírálásának határideje: 2016. 05. 20.

21. A közzététel helye, ideje:

 • Debreceni Egyetem honlapja: 2016. 04. 04.
 • DE ATK honlapja: 2016. 04. 04.
 • DE hirdetőtáblája: 2016. 04. 04.
Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385