2019. június 17.

Szakmai szolgáltató


Debreceni Egyetem
Agrártudományi Központ
Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Benyújtásának határideje: 2015. 03. 16.

 

Debreceni Egyetem

Agrártudományi Központ

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

állást hirdet szakmai szolgáltató  munkakör betöltésére

 

1. A munkáltató megnevezése:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:

                  Prof. Dr. Komlósi István főigazgató

 

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók:

4032 Debrecen Böszörményi út 138.

4. A munkakör megnevezése: szakmai szolgáltató  

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet           

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. március 20.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozott idejű 2015.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye:

 

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet 4014 Debrecen-Pallag hrsz 15.

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Agrotechnikai feladatok elvégzése: metszés, ültetés, termésritkítás, zöldmunkák, kísérletek beállítása, adat felvételezés.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:

  • középfokú végzettség

 

12. Egyéb előnyök:

  • kertész vagy növényvédelmi technikusi végzettség

13. Elvárt kompetenciák:

14. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

 

16. Megjelenésének dátuma: 2015. 02. 27.

17. Benyújtásának határideje: 2015. 03. 16.

18. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/2645/2015., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató

19. Elbírálásának határideje: 2015. 03. 17.

20. A közzététel helye, ideje:

Debreceni Egyetem honlapja: 2015. 02. 27.

 DE ATK honlapja: 2015. 02. 27.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385