2019. június 19.

Műszaki szolgáltató


Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ
Karcagi Kutatóintézet
5300 Karcag, Kisújszállási út 166.
Benyújtásának határideje: 2014. november 5.

 

Debreceni Egyetem

Agrártudományi Központ

Karcagi Kutatóintézet

állást hirdet műszaki szolgáltató  munkakör betöltésére

 

1. A munkáltató megnevezése:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:

                  Prof. Dr. Komlósi István főigazgató

 

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók:

5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

4. A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet

 

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. november 12.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye:

 

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet, 5300 Karcag, Kisújszállási út 166.

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Intézet vetőmagüzemében magtárosi feladatok végzése.

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:

  • középfokú végzettség

 

12. Egyéb előnyök:

  • Karcagi lakóhely
  • targoncavezetői engedély, magtári gyakorlat, műszaki végzettség

13. Elvárt kompetenciák:

-          Képes legyen feladatát önállóan elvégezni

14. Egyéb előnyök:

15. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

 

16. Megjelenésének dátuma: 2014. október 21.

17. Benyújtásának határideje: 2014. november 5.

17. Benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszálllási út 166.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GFHGF/9908/2014., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató  

18. Elbírálásának határideje: 2014. november 6.

19. A közzététel helye, ideje:

Debreceni Egyetem honlapja: 2014.10.21

 DE ATK honlapja: 2014.10.21.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385