2019. június 17.

Ügyintéző


Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Benyújtásának határideje: 2014. 07. 08.

 

Debreceni Egyetem

      Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

állást hirdet ügyintéző munkakör betöltésére

 

1. A munkáltató megnevezése:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

 

2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre:

                  Dr. Komlósi István, dékán

 

3. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

4. A munkakör megnevezése: ügyintéző

5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Dékáni Hivatal

 

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. augusztus 1.

7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidős

9. A munkavégzés helye:

 

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Dékáni Hivatal

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

 

10. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Dékáni Hivatalban végzendő adminisztrációs feladatok ellátása. A Kar személyügyi, gazdasági adminisztrációjának végzése, kari rendezvényszervezés előkészítése, pályázati adminisztrációs feladatok ellátása.

 

11. A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat:

Középfokú szakirányú végzettség (ügyintéző titkári), számítógép-kezelői ismeretek (Word, Excel, Power Point), minimum 5 éves munkatapasztalattal.

 

 

12. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje,      nyelvvizsga típusa:

 

Legalább egy, a munkakörében használandó középfokú "C' típusú, lehetőleg angol v. német nyelvvizsga.

 

13.  A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: pontosság, megbízhatóság, jó kommunikációs készség

 

14. Csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata
  • nyelvvizsga bizonyítvány másolat
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék.

 

15. Megjelenésének dátuma: 2014. 06. 23.

16. Benyújtásának határideje: 2014. 07. 08.

17.       Benyújtásának módja: A pályázatot két példányban, a DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánjához kell benyújtani személyesen vagy postai úton (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AMDH/46/2014/SZ, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző

 

18. Elbírálásának határideje: 2014. 07. 21.

19. A közzététel helye, ideje:

Debreceni Egyetem honlapja: 2014.06.23.

DE ATK honlapja: 2014.06.23.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385