2019. június 19.

Szakmai szolgáltató


Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutató Intézet 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4-6.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.03.05.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2014.03.17-2016.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

A munkakör megnevezése: szakmai szolgáltató

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutató Intézet 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4-6.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szakmai szolgáltatói (laboránsi) feladatok ellátása az AGR_PIAC_13-1-2013-0006 számú projekt keretében. Feladatok:

In vitro steril munka végzése, biotikus stresszkísérleti módszerek alkalmazása. In vitro tenyészetek fenntartása, felszaporítása biotikus stresszkísérletekhez. Részvétel a biotikus stresszkísérletek kivitelezésében és megfigyelésében (vizuális, ELISA) a kísérleti tervnek megfelelően.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

 

A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat 

Szakirányú középfokú vegyész végzettség. Molekuláris biológiai és műszeres analitikai eljárások ismerete.

 

A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret:

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Általános irodai programok (MS Office) ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 - fényképes szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014.03.17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.03.05.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014.03.07.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: bíráló bizottság

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a munkáltató levelezési címére.

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutató Intézet

4401 Nyíregyháza Pf.: 12.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ANYKK/109/2014., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385