2019. június 20.

Szakmai szolgáltató


DE AGTC KIT Karcagi Kutató Intézet
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 23.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2014. február 1-től 2015. január 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

A munkakör megnevezése: szakmai szolgáltató (asszisztens)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT Karcagi Kutató Intézet, 5300 Karcag Kisújszállási út 166.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az Intézetben folyó növénynemesítési kutatásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - középfokú végzettség

A munkakör betöltéséhez előnyt jelentő képzettség, végzettség: mezőgazdasági technikus

A munkakör betöltéséhez elvárt informatikai rendszerismeret: felhasználói szintű számítógépes ismeret (excel, word)

Egyéb előnyök: Karcagi lakóhely

Elvárt kompetenciák: Képes legyen csapatban dolgozni, de feladatát önállóan is el tudja végezni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz; - végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, -

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 24.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT Karcagi Kutató Intézet címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállási út 166.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AKKI/408-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató (asszisztens)

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosult személy: Dr. Zsembeli József igazgató, 06-59/500-361.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385