2019. június 20.

Műszaki szolgáltató


DE AGTC
KIT Karcagi Kutató Intézet, 5300 Karcag Kisújszállási út 166.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 6.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2014. február 1-től 2015. január 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT Karcagi Kutató Intézet, 5300 Karcag Kisújszállási út 166.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézetben folyó termeléshez és kutatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági erő- és betakarítógép-kezelői és szerelői feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - Mezőgazdasági gépszerelő vagy mezőgazdasági gépésztechnikus végzettség; - többéves szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - Növényvédelmi gépkezelői ismeret, anyagmozgató gépkezelői ismeret.

A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa: Mezőgazdasági vontató (MG), mezőgazdasági gépkezelői jogosultság

Egyéb előnyök: Karcagi lakóhely

Elvárt kompetenciák: Képes legyen feladatát önállóan elvégezni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz; - végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, -

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 8.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT Karcagi Kutató Intézet címére történő megküldésével (5300 Karcag, Kisújszállási út 166..). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AKKI/379-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosult személy: Dr. Zsembeli József igazgató, 06-59/500-361.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385