2019. június 19.

Műszaki szolgáltató


Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT DTTI Látóképi telep
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 18.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2014. szeptember 20-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT DTTI Látóképi telep

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - Mezőgazdasági gépkezelő munkák..

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - Mezőgazdasági gépszerelő és gépjavító szakmunkás bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: -

Elvárt kompetenciák: -

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, -

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 19.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ADTTI/28/2013., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385