2019. június 19.

Ügyintéző


DE AGTC KIT Agrárgazdasági Programigazgatóság
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 16.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2014. augusztus 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

A munkakör megnevezése: ügyintéző

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT Agrárgazdasági Programigazgatóság

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - Telefonközpont kezelése, megfigyelő rendszer monitor nyomon követése, kulcsok átadása, rendezvényeken aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - Felsőfokú szakképzés vagy főiskolai diploma

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - Tárgyalóképes angol nyelvtudás, - felhasználói szintű számítógépes ismeret (excel, word)

Elvárt kompetenciák: - megbízhatóság, - pontosság, - jó kommunikációs képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, - egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT Agrárgazdasági Programigazgatóság címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AGI/58-46/2013., valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385