2019. június 20.

Műszaki szolgáltató


DE AGTC DTTI Látólépi Növénytermesztő Telep
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 28.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (2013. augusztus 1 - 2014. július 31.)

A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma DTTI Látólépi Növénytermesztő Telep (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - növénytermesztési kísérletek gyakorlati végrehajtása, felmérése kiértékelése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - 8 általános

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz; - végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata; - - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma DTTI címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ADTTI/22/2013., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385