2019. június 19.

Ügyintéző


DE AGTC Mezőgazdaság-, Élelmiszetudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattenyésztési Tanszék
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 30.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (2013. június 1. - 2013. augusztus 31.)

Vezetői megbízás megnevezése: ügyintéző

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszetudományi és Környezetgazdálkodási Kar  Állattenyésztési Tanszék (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: -  részvétel a tanszéken folyó molekuláris biológiai metodika-fejlesztésben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - - Egyetem, BSc diploma élettudományok területén; - középfokú angol nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - önéletrajz; - diploma másolat; egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata; - nyelvvizsga bizonyítvány másolat; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013.június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási  Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ACH/224/20/2013, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385