2019. június 19.

Ügyintéző


DE AGTC Mezőgazdaság-, Élelmiszetudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz-és Környezetgazdálkodási Intézet
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 30.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Vezetői megbízás megnevezése: ügyintéző

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszetudományi és Környezetgazdálkodási Kar  Víz-és Környezetgazdálkodási Intézet(4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - az Intézet oktatási és kutatási ügyeivel kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése; - az intézeti könyvtár vezetői feladatainak ellátása; - folyamatos kapcsolattartás az egyetem oktatási, kutatási és gazdasági szervezeteivel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - felsőfokú végzettség;  - neptun hallgatói nyilvántartási rendszer ismerete; - informatikai ismeretek (World, Excell, Powerpoint); - középfokú angol nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz; - diploma másolat; egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata; - nyelvvizsga bizonyítvány másolat; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013.június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási  Kar címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AMDH/15-4/20/2013/SZ, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385