2019. június 20.

Ügyintéző


DE AGTC Veres Péter Kollégium
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 3.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkakör megnevezése: ügyintéző

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Veres Péter Kollégium (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - hallgatói ügyintézés; - külföldi hallgatókkal történő ügyintézés angol nyelven, - NEPTUN kezelés; - központi iktató rendszer használata; - kollégiumi informatikai rendszer működtetése; - egységadminisztráció; - hallgatói programok koordinálása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - - Főiskola, informatikai szintű végzettség; - felsőfokú oktatási intézményi kollégiumban szerzett tapasztalat; - középfokú C típusú angol nyelvvizsga; - nyelvvizsga bizonyítvány másolata;  - NEPTUN rendszer használatának ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz; diploma másolat; egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 7.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AVPK/2/2013., valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385