2019. június 17.

Ügyintéző


DE AGTC Testnevelési és Sportközpont
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 23.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (2013. május 1. - 2014. április 30.)

A munkakör megnevezése: ügyintéző

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Testnevelési és Sportközpont (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - lovasoktatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - érettségi bizonyítvány állategészségőr szakon; - középfokú lovaglás edzői szakképesítés, min. 20 év lovasedzői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz; diploma másolat; egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AGI/58-23/2013., valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385