2019. június 19.

Adjunktus


DE AGTC GVK Gazdálkodástudományi Intézet Kereskedelem és Marketing Tanszék
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 27

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkakör megnevezése: adjunktus

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gazdálkodástudományi Intézet Kereskedelem és Marketing Tanszék

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - Az intézet/tanszék oktatási profiljába tartozó tárgyak esetén előadástartás, gyakorlatvezetés, tárgyfelelősi teendők ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. Törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - Egyetem, - PhD fokozat gazdálkodás- és szervezéstudományok területén; - egy világnyelvből legalább középfokú nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - az Intézet/Tanszék profiljába illeszkedő kutatási és publikációs tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz; - eddigi oktató és tudományos munkájának ismertetése; - publikációs tevékenység; - tudományos fokozatot, végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló dokumentumok fénymásolata; - - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar  címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AADH/13/2013., valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385