2019. június 19.

Műszaki szolgáltató (2 fő)


DE AGTC KIT Karcagi Kutató Intézet
A pályázat benyújtásának határideje 2012. november 3.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (2012. november 5-től 2013. november 4-ig)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma KIT Karcagi Kutató Intézet (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

A munkakör megnevezése: műszaki szolgáltató

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - az Intézetben folyó termeléshez és kutatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági erő- és betakarítógép-kezelői és szerelői feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: mezőgazdasági gépszerelő vagy mezőgazdasági gépésztechnikus végzettség; - több éves szakmai tapasztalat; - mezőgazdasági vontató (MG), mezőgazdasági gépkezelői jogosultság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - növényvédelmi gépkezelői ismeret

Elvárt kompetenciák: - képes legyen feladatát önállóan végezni

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; - végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje 2012. november 3.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

Pályázat elbírálásának határideje: 2012.november 4.

 

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385