2019. június 20.

Ügyintéző


DE AGTC Testnevelési Sportközpont
A pályázat benyújtásának határideje 2012. október 28.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (2012. november 1-től 2013. január 31-ig)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Testnevelési Sportközpont (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

A munkakör megnevezése: ügyintéző

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - aktív részvétel a TSK oktatás-szervezési, versenysport, sportszervezési, ügyintézési munkájában; - irodavezetés, ügyintézés, leltári és titkárnői feladatok; - hallgatói sport- és testnevelési információs szolgálat biztosítása; - Neptun és Papirusz rendszer kezelése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. törvény, valamint a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződése rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - középiskola/gimnázium; - Microsoft Office Word és Excel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - szakirányú középfokú végzettség (közgazdasági)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz; - érettségi bizonyítvány; - 3  hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje 2012. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

Pályázat elbírálásának határideje: 2012.október 31.

Az NKI-n történő közzététel ideje:.2012. október 13.

 

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385