2019. június 20.

Tanár


DE Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiuma
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (2012. szeptember 1. - 2013. január 11-ig)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debreceni Egyetem Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiuma (4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1.sz.)

A munkakör megnevezése: tanár

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - angol nyelv tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: - Egyetem; - középiskolában angol nyelv tanítására jogosító végzettség, vagy felsőoktatásban angol nyelv tanári képzésben szerzett MA fokozat; - felhasználói szintű ECDL modulok ismerete; - tanításban megszerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - önéletrajz; - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; - diploma másolat; - nyilatkozat a személyes adatok kezelésének hozzájárulásáról; - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az erre illetékes bizottságok megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a Debreceni Egyetem Balásházy  János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1 sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 632/2012., valamint a munkakör megnevezését:kollégiumi nevelő.

Pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázat KSZ-n történő közzétételének ideje: 2012. július 17.

Felhasználónév / jelszó:
**
Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
Cím: H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ¤ Posta cím: 4002 Debrecen, Pf. 400. ¤ E-mail:
Telefonszám: +36- (52) 508-444 ¤ Telefax: +36- (52) 413-385