2020. február 25., kedd

Bemutatkozás

A DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet rövid története

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 1927-ben Nyíregyháza város támogatásával létrehozta a Homokkísérleti Gazdaságot, mellyel alapvető cél volt a Nyírség sajátos ökológiai és edafikus viszonyaihoz történő alkalmazkodás. Ebben az időszakban a gazdálkodás, mint életforma meghatározó volt a térségben, ebből adódóan a Homokkísérleti Gazdaság szerepe is kiemelkedő volt.

A ma is meglévő homokjavító vetésforgó kísérletet Westsik Vilmos 1929-ben állította be országosan is elsőként vizsgálva homoktalajon a parlagoltatás, szalma-, istálló- és zöldtrágyázás, valamint a műtrágyázás talajtermékenységre gyakorolt hatását. E tartamkísérlet Európa második legrégibb vetésforgó jellegű kísérlete.


A Nyíregyházi Kutatóintézet előtérben a Westsik-féle vetésforgó tartamkísérlettel

Westsik Vilmos mind hazánkban, mind külföldön egyedülálló szakirodalmi tevékenységet végzett a komplex gazdálkodás szempontjait szem előtt tartva. Munkásságának kiemelkedő része oktatói tevékenysége, mely során tudományos igényességgel adta át egyedülálló ismereteit a tájegységi gazdatársadalom számára. Munkássága megteremtette intézetünk szakmai alapját és hírnevét, neve összeforrt a homoktalajok racionális hasznosításának gyakorlatával, a parasztgazdálkodás szakmai és tudományos fejlesztésével.


Westsik Vilmos szobra

A megyében folyó nemesítői tevékenység kezdete (1929) Teichmann Vilmos nevéhez fűződik. Megalapozója volt a hazai burgonyanemesítésnek, munkássága révén országosan is ismert burgonyafajták jöttek létre. A tájtermesztés adta lehetőséget felismerve, eredményes tevékenységet folytatott a rozs, homoki lucerna, szöszösbükköny, napraforgó és fehérvirágú csillagfürt nemesítése terén is. Nevéhez fűződik a Kisvárdai Növénynemesítő Telep megszervezése.

Teichmann Vilmos szobra

A Homokkísérleti Gazdaság jogutódjaként 1955-ben jött létre a Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet. Ennek során a térségben működő kutatótelepeket integrálták és központi irányítás keretén belül végezték kutató munkájukat. Az integráció során a szántóföldi növénytermesztés és homoki gazdálkodás mellett az intézet gyümölcsnemesítéssel, gépesítéssel is egyaránt foglalkozott. A '60-as évek elejére a központosított intézet dolgozóinak létszáma 300 fölé nőtt. Megépült az intézet központi épülete Rimanóczy Jenő Ybl-díjas építész tervei alapján Nyíregyházán, talajtani és izotóp laboratóriummal, üvegházakkal, burgonya feldolgozó- és tároló építményekkel és magtárépületekkel. Az ez időbeli nemesítési tevékenység eredménye volt többek között a Kisvárdai rózsa fajta, mely a Gülbaba fajtával az 1960-70-es években a vetésterületek 80 %-át uralta. Ebben az időszakban indult meg az intézetben a korszerű vírusdiagnosztikai módszerek bevezetése, illetve tesztelési módszerek kidolgozása. Az agrotechnikai kutatások során a homoki gazdálkodás szinte minden elemét vizsgálta az intézet.

Az intézetben beállított tartamkísérlet 1966-ban csatlakozott az Egységes Országos Műtrágyázási Kísérlethez. Ebben az időszakban a környező gazdaságokkal szoros együttműködés jellemezte az intézetet, ahol a kutatási eredmények gyakorlatba ültetése folyamatosan megtörtént.

1971-ben tudománypolitikai okokból az intézet tevékenységét átszervezték, melynek hangsúlya elsősorban az agrotechnikai kutatások irányába tolódott el, ennek megfelelően az intézet neve Nyírségi Agrotechnikai Kutató Intézetre módosult. Ebben az időszakban az agrotechnikai kutatási tevékenységek mellett elsősorban burgonya, csillagfürt, rozs, napraforgó, illetve szöszösbükköny fajok nemesítése történt.

1975-ben minisztertanácsi határozottal a Nyírségi Agrotechnikai Kutató Intézetet megszüntette és minisztériumi határozottal a Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat önelszámoló egységeként működő vállalati kutató intézetté szervezte át. Ezzel az átszervezéssel alakult ki intézetünk jelenlegi struktúrája, a kutatási és vetőmagelőállítási tevékenység ettől az időszaktól kezdve napjainkig Nyíregyháza, Kisvárda, illetve Nagykálló telepeken folyik. A Kutató Központ feladata az alapító határozatban rögzítve a növénytermesztési és kertészeti ágazat körébe tartozó növények nemesítése, fajtafenntartása, szaporítása, valamint a vetőmagtermesztés módszereinek továbbfejlesztésében elért eredmények elterjesztése. Ebben az időszakban az intézet jelentős számú fajta nemesítését és fajtafenntartását végezte több növényfaj esetében. Ezek közül kiemelkedik a burgonya, bab, zöldborsó, rozs, napraforgó, csillagfürt, lóbab, lucerna, szarvaskerep és fénymag nemesítése és fajtafenntartása. Az intézetben működő növénykórtani laboratórium, jelentős mértékben bővült. Ennek későbbi átépítésével korszerű biotechnológiai laboratórium kialakítása történt meg.

Biotechnológiai laboratórium

1992-ben a Földművelésügyi Minisztérium 30.063/1. számú határozatával a Kutató Központot a Debreceni Agrártudományi Egyetemhez integrálta és megbízta a tájkörzet ökológiai adottságai között biztonságosan termeszthető növényfajták nemesítésével és a homoktalajok komplex hasznosításának kutatásával. A telephelyek megmaradtak, önálló gazdálkodást folytattak.

A 2000-es években a Debreceni Egyetem integrálta az Agrártudományi Egyetemet, mely a 2016-ban történt átszervezést követően Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) néven jelenleg is működik. Az AKIT egységesítette a kutatóintézeteket és tangazdaságokat, melynek részeként működik a Nyíregyházi Kutatóintézet.

A Nyíregyházi Kutatóintézet főépülete


Az új szervezeti struktúrában a Kutatóintézet feladatai az alábbiakban foglalhatók össze:
 1. Térségre adaptált kertészeti és szántóföldi növények biológiai alapjainak fejlesztése, nemesítése.
 2. Az intézetben nemesített növények fajtafenntartása, vetőmagelőállításának biztosítása.
 3. Biotikus és abiotikus stressztoleranciára alapozott új fajták nemesítése.
 4. Korszerű biotechnológiai módszerek kidolgozása és alkalmazása, nemesítési eljárásokat könnyítő szerepének kihasználása, rezisztencia nemesítésben való részvétele.
 5. Alternatív növények nemesítése, termesztéstechnológiájuk kidolgozása és adaptálása különböző ökológiai adottságú területeken.
 6. Homoktalajok komplex hasznosításának kutatása, komplex talajerőgazdálkodási alternatívák vizsgálata, adaptálása.
 7. Ökogazdálkodási kutatások, különböző ökogazdálkodási rendszerek értékelése.
 8. Mezőgazdasági és kommunális melléktermékek hasznosítása.
 9. Talajbiológiai vizsgálatok, talaj biotikus összetevőinek vizsgálata.
 10. Szaktanácsadási tevékenység, az intézet régióban meghatározó szaktanácsadó szerepének visszaállítása.
 11. Oktatás, képzés.

 

Intézetünk hosszú távú és jól működő kapcsolatokat ápol több külföldi kutatóintézettel, akikkel közös kutatási projekteket dolgoztunk ki. Határon átnyúló projektjeink keretein belül hosszú távú együttműködési szerződéseink vannak határmenti országok kutató és oktató központjaival.

Intézetünk hosszú távú céljai az alábbiakban foglalhatók össze:

 1. Új fajok térségi termesztésbe vonásának vizsgálata, új adaptív genotípusok létrehozása.
 2. Új molekuláris laboratórium felépítése, mellyel a térségben egyedülálló intenzitású biotechnológiai kutatások és versenyképes nemesítés indíthatók meg a jelenleg folyó kutatások mellett.
 3. Meglévő fajtáink vetőmagbázisának bővítése, piaci jelenlétünk növelése.
 4. Szerves és szervetlen hulladékok, melléktermékek hasznosítása a homoktalajok termékenységének megőrzése, illetve javítása céljából.
 5. A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaságban lévő különböző képzési szintekbe történő bekapcsolódás, mind oktatási, mind továbbképzési feladatokban.

Intézetünk a térségben meghatározó szerepet töltött be. Reményeink szerint, a jelenleg dinamikusan változó körülményekhez való alkalmazkodási képességünk továbbsegít bennünket abban, hogy hosszú távon a magyar mezőgazdaságban és kutatásban az intézet múltjához méltó szerepet tölthessünk be.

 

[ English ]

Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2019. október»
HKSzeCsPSzoV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Debreceni Egyetem ¤ Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság ¤ Nyíregyházi Kutatóintézet
Cím: 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4-6. ¤ Telefonszám: +36 (42) 594-300 ¤ Telefax: +36 (42) 430-009
E-mail: