2018. október 23., kedd

Földművelési és Vidékfejlesztési Osztály

 • Dr. habil. Zsembeli József tudományos tanácsadó, osztályvezető
 • Dr. Czimbalmos Róbert tudományos főmunkatárs
 • Dr. Kovács Györgyi tudományos munkatárs
 • Tuba Géza tudományos segédmunkatárs
 • Czellér Krisztina tudományos segédmunkatárs
 • Horváth Kálmánné asszisztens
 • Tóthné Bata Julianna asszisztens
 • Dióssy Erika asszisztens
 • Virág László asszisztens
METEO adatbázis lent!

Az osztályon belül folyó kutatási tevékenységek:

Alapfeladatok

Téma címe  Témavezető
I. A Nagykunság agroökológiai feltételeihez alkalmazkodó földművelési rendszerek fejlesztése, különös tekintettel a talajok állapotának javítására, valamint víz- és anyagforgalmára (pdf)
tud. tanácsadó
II. A tájhoz alkalmazkodó mezőgazdaság természeti és gazdasági feltételeinek felmérése Jász-Nagykun-Szolnok megyében
tud. főmunkatárs


2018. év kutatási témái:

LIZIMÉTERES KÍSÉRLETEK:

1. A harmat mennyiségének meghatározása súlyliziméterek segítségével

Felelős: Dr. Zsembeli József, Czellér Krisztina

Kezdete: 2015

Célkitűzés: Egyrészt egy olyan metodika kidolgozása, amely alkalmas a tényleges harmathullási időszakok elkülönítésére, másrészt a fűvel borított és a csupasz súlyliziméterek felületén keletkező harmatmennyiség meghatározása hosszú idősoros adatok alapján.

2. Borítás nélküli és fűvel borított felszínek párolgásának összehasonlítása súlyliziméteres adatok alapján

Felelős: Dr. Zsembeli József, Czellér Krisztina

Kezdete: 1993

Célkitűzés: Precíziós súlyliziméterek segítségével meghatározni két talajoszlop napi vízmérleg adatait, melyből kiszámítjuk a napi párolgási értékeket.

3. A kínai nád vízfelhasználásának vizsgálata súlyliziméterekben

Felelős: Dr. Zsembeli József, Czellér Krisztina

Kezdete: 2017

Célkitűzés: A nádak teljes kifejlődését követően különböző dózisokkal öntözött egységekben a vízhasznosulási index, az öntözési időszak végén a kummulatív evapotranspiráció értékének meghatározása.

4. A kínai nád és az olasz nád vízfelhasználásának vizsgálata kompenzációs liziméterek segítségével

Felelős: Dr. Zsembeli József, Czellér Krisztina

Kezdete: 2018

Célkitűzés: A nádak transpirációs értékének meghatározása.

5. Öntözési kísérlet bokorbab és csemegekukorica esetében

Felelős: Dr. Zsembeli József, Czellér Krisztina

Kezdete: 2017

Célkitűzés: Különböző öntözési protokollok hatása a talaj nedvességének alakulására a felső 10 cm-ben illetve a 20-30 cm-es rétegben illetve hatása a sómérlegre a teljes talajoszlopban.

6. Műtrágyázási kísérlet homokos és vályogos szövetű talajokban

Felelős: Dr. Zsembeli József, Czellér Krisztina

Kezdete: 2018

Célkitűzés: Nitrogén műtrágya kimosódásának vizsgálata retek jelzőnövény mellett.


TALAJMŰVELÉS-VIDÉKFEJLESZTÉS:

1. A Nagykunság agroökológiai feltételeihez alkalmazkodó talajkímélő művelési rendszer fejlesztése

Felelős: Dr. Czimbalmos Róbert

Kezdete: 1997

Célkitűzés: Talajkímélő, nedvességtakarékos – a helyspecifikus gazdálkodás elemeivel kombinált – művelési eljárás kialakítása, ezen belül a talaj fizikai degradációját megállító, forgatás nélküli talajművelés alkalmazási lehetőségeinek és hatékonysága feltételeinek megállapítása a Tiszántúl agroökológiai és szántóföldi ökoszisztémái között.

2. A tájhoz alkalmazkodó mezőgazdaság természeti és gazdasági feltételeinek felmérése JNSZ megyében

Felelős: Dr. Czimbalmos Róbert, Dr. Kovács Györgyi

Kezdete: 1997

Célkitűzés: Az alföldi kistérségek, járások településein a mezőgazdasági struktúrák változásának széleskörű feltárása, elemzése az uniós csatlakozás előtti és utáni időszakokban.


SZABADFÖLDI KÍSÉRLETEK:

1. „Agroforest” – kiterített vetésforgójú agrárerdő kísérlet

Felelős: Dr. Zsembeli József – Tuba Géza

Kezdete: 2017.

Célkitűzés: Erdészeti és szántóföldi növények együttes termesztési lehetőségeinek vizsgálata

2. KMTK - Műtrágyázási tartamkísérlet a karcagi nemesítésű fajták tápanyag-reakciójának vizsgálatára

Felelős: Tuba Géza

Kezdete: 2012.

Célkitűzés: Karcagi nemesítésű növényfajták és hibridek tápanyag-reakciójának vizsgálatára kisparcellás kísérletben.

3. Talajkondicionálási kísérlet

Felelős: Tuba Géza

Kezdete: 2017.

Célkitűzés: Különböző talajkondicionáló szerek és dózisok tesztelése talajművelési kísérletben.

4. Különböző olasznád vonalak sziktűrésének vizsgálata

Felelős: Dr. Zsembeli József – Tuba Géza

Kezdete: 2014.

Célkitűzés: Különböző olasznád vonalak sziktűrésének vizsgálata szántóföldi körülmények között.

5. Alulhasznosítás miatt degradálódott gyep hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata

Felelős: Dr. Kovács Györgyi – Tuba Géza – Dr. Csízi István – Varga Krisztina

Kezdete: 2017.

Célkitűzés: A gyepek elhanyagolásának hatása a cönológiára, szervesanyag felhalmozódásra, talajtulajdonságokra.

6. Komposzt kísérlet

Felelős: Tuba Géza

Kezdete: 2018.

Célkitűzés: Különböző dózisú komposzt hatásának vizsgálata a talaj nedvességtartalmára, penetrációs ellenállására és CO2 emissziójára valamint a kukorica termésére.

7. N-műtrágyázási kísérlet

Felelős: Tuba Géza

Kezdete: 2018.

Célkitűzés: Maximálisan kiadható nitrogén hatóanyag értékek vizsgálata.

8. GEP kísérlet

Felelős: Dr. Zsembeli József – Tuba Géza

Kezdete: 2018.

Célkitűzés: Különböző talaj- és növénykondicionáló szerek engedélyeztetése.

9. Tenyészedényes talajkondicionálási kísérlet

Felelős: Dr. Zsembeli József – Tuba Géza

Kezdete: 2018.

Célkitűzés: Különböző talajkondicionáló szerek tesztelése tenyészedényben.


I.1. Liziméteres kísérletek:

 • A harmat mennyiségének meghatározása precíziós súlyliziméterek segítségével
 • A potenciális evapotranszspiráció és a tényleges párolgás meghatározása súlyliziméteres adatok alapján
 • A kínai nád vízfelhasználásának vizsgálata súlyliziméterekben (2017)
 • Öntözési kísérlet a talaj nedvességprofiljának és dinamikájának megállapítására zöldségnövényekkel
 • A másodlagos szikesedés mérséklésére irányuló talajkondicionálási kísérlet
 • Különböző talajkondicionáló szerek vizsgálata kukorica jelzőnövény esetében homok és vályogos agyag talajokban.

I.2. Szabadföldi kísérletek:

 • Hagyományos és redukált talajművelési rendszerek tudományos összehasonlítása tartamkísérletben
 • Különböző talajkondicionáló szerek tesztelése talajművelési kísérletben
 • KMTK - Műtrágyázási tartamkísérlet a karcagi nemesítésű fajták tápanyag-reakciójának vizsgálatára
 • „Agroforest” – kiterített vetésforgójú agrárerdő kísérlet (2017)
 • Különböző lombtrágyák és növénykondicionáló szerek extenzív gyepekre gyakorolt hatásának vizsgálata (szemiintenzifikáció)
 • Különböző olasznád vonalak sziktűrésének vizsgálata (2017)
 • „Ősgyep” kísérlet – a gyepek elhanyagolásának hatása a cönológiára, szervesanyag felhalmozódásra, talajtulajdonságokra.

I.3. Tenyészedényes kísérletek:

 • Talajkondicionáló szerek hatása a talaj CO2 emissziójára.

II. A tájhoz alkalmazkodó mezőgazdaság természeti és gazdasági feltételeinek felmérése JNSz megyében

II.1. Számítógépes térképészet, térinformatika a kutatásban, helyspecifikus gazdálkodás:

 • Számítógépes térképészet, GIS a kutatásban (adatbázis építés/kezelés, elemzések):

II.2. Vidékfejlesztési kutatások

 • A törökszentmiklósi kistérség agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programja (2000)
 • A mezőgazdaság, élelmiszeripar és kapcsolódó szolgáltatások jellemzői. Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet, Foglalkoztatási Stratégia I. kötet: Helyzetelemzés (2006)
 • Innovatív agrárvertikum kialakítása. Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet Foglalkoztatási Stratégia II. kötet: Fejlesztési Koncepció (2006)  
 • A mezőgazdaság, élelmiszeripar és kapcsolódó szolgáltatások jellemzői. Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása, Foglalkoztatási Stratégia I. kötet: Helyzetelemzés (2006)
 • Innovatív mezőgazdaság megteremtése a Tiszazugi Kistérségben. Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása, Foglalkoztatási Stratégia II. kötet: Fejlesztési Koncepció (2007)
 • Abony város Fejlesztési Koncepciójának mezőgazdasági fejezete (2007)
 • Interreg IIIB CADSES Parks&Economy projekt: „Dél-Hevesi Natúrpark és Öko-védjegy gazdasági megalapozó tanulmánya”(2008)
 • Interreg IIIB CADSES Parks&Economy projekt: „Dél-Hevesi Öko-védjegy minősítési követelményeinek meghatározása tanulmánya” (2008)
 • A Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása; Karcag, Mezőtúr és Tiszafüred kistérségek (2013),
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságainak elemzése (kérdőíves adatgyűjtés-feldolgozás, 2015)

Egyéb kutatási feladatok és kiegészítő tevékenységek, melyek az osztályon dolgozó kutatók és asszisztensek felelősségi körébe tartoznak:

Meteorológiai adatbázis (1990-től)

 • 2013 év hőmérséklet- és csapadékadatai havi bontásban:
 01-0203
 0405
06
07
08
09
10
11
12

 • 2014 év hőmérséklet- és csapadékadatai havi bontásban:
 01-0203
 0405
06
07
08
09
10
11
12

 • 2015 év hőmérséklet- és csapadékadatai havi bontásban:
 01-0203
 0405
06
07
08
09
10
11
12

 • 2016 év hőmérséklet- és csapadékadatai havi bontásban:
01-0203
 0405
06
07
08
09
10
11
12

 • 2017 év hőmérséklet- és csapadékadatai havi bontásban:
 01-02 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12 

 • 2018 év hőmérséklet- és csapadékadatai havi bontásban:
 01-02 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12 

Rendszergazdai feladatok ellátása

Növénytermesztési tevékenység

[ English ]

Felhasználónév / jelszó:
**
Keresendő kifejezés:
  


«2018. október»
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Debreceni Egyetem ¤ Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság ¤ Karcagi Kutatóintézet
Cím: H-5300 Karcag, Kisújszállási út 166. ¤ Telefonszám: +36 (59) 500-360 ¤ Fax: +36 (59) 500-151
E-mail: